รังสีทำลายมะเร็งอย่างไร

สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

       การฉายรังสีเป็นวิธีการรักษามะเร็งวิธีหนึ่ง อาจใช้เพียงอย่างเดียวหรือใช้เสริมกับการรักษาวิธีอื่นๆ เช่น การผ่าตัด หรือเคมีบำบัด รังสีทำลายเซลล์โดยการทำลายสารพันธุกรรมของเซลล์จนเกินที่จะซ่อมแซมได้ เซลล์มะเร็งจะถูกหยุดยั้งการเจริญเติบโตและไม่สามารถแบ่งตัวต่อได้ จนตายไปในที่สุด รังสีไม่ได้ทำลายเซลล์มะเร็งทันทีทันใด แต่ต้องใช้เวลาหลายวันถึงสัปดาห์เพื่อให้เกิดการทำลายสารพันธุกรรมที่มากพอจนกระทั่งเซลล์ตาย

ผู้ป่วยกลุ่มไหนต้องฉายรังสีบ้าง?

แพทย์อาจพิจารณาการฉายรังสี ในกรณีต่างๆ เช่น

  • ผู้ป่วยมะเร็งระยะลุกลาม จะต้องฉายรังสีเสริมหลังผ่าตัด เพื่อป้องกันการกำเริบของโรค
  • ผู้ป่วยมะเร็งระยะลุกลาม จะต้องฉายรังสีก่อนผ่าตัด เพื่อเพิ่มการควบคุมโรค
  • มะเร็งที่ไม่สามารถผ่าตัดได้ เช่น อยู่ในบริเวณที่ไม่สามารถผ่าตัดได้, ติดอวัยวะสำคัญ หรือก้อนมะเร็งขนาดใหญ่เกินไป 
  • ผู้ป่วยไม่แข็งแรงพอที่จะผ่าตัด ดมยาสลบไม่ได้ หรือไม่ต้องการผ่าตัด
  • ผู้ป่วยมะเร็งระยะแพร่กระจาย ฉายรังสีเพื่อบรรเทาอาการ