วิธีฝึกปฏิบัติการหายใจเข้าลึกสุดและกลั้นใจนิ่งสำหรับการฉายรังสี

สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์