วิธีฝึกปฏิบัติการหายใจออกสุดและกลั้นใจนิ่งสำหรับการฉายรังสี

สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์