การปฏิบัติตนสำหรับผู้ป่วยที่ได้รับการใส่แร่

สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

การปฏิบัติตัวของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาโดยการใส่แร่

การเตรียมตัวก่อนการใส่แร่

 1. เย็นก่อนวันนัดใส่แร่ ควรทางอาหารอ่อน เช่น ข้าวต้ม, ก๋วยเตี๋ยว (ถ้ามีอาการท้องเสียควรปรึกษาแพทย์ก่อน)
 2. เช้าวันนัดใส่แร่ ให้รับประทานอาหารเหลว เช่น ไมโล, โอวัลติน, น้ำเต้าหู้
 3. นำยาที่ซื้อตามแพทย์สั่งและนำผ้าอนามัยมา 1 แผ่นทุกครั้ง
 4. มาถึงโรงพยาบาลตามเวลานัดหรือมาก่อนเวลานัด
 5. กรุณานำญาติมาด้วย 1 คนทุกครั้ง
 6. ถ้าผู้ป่วยอยู่ระหว่างฉายรังสีให้หยุดการฉายรังสีในวันใส่แร่ 1 วัน

การปฏิบัติตนวันที่มาใส่แร่

 1. ยื่นใบนัดการใส่แร่ พร้อมยาที่แพทย์สั่งให้กับพยาบาล
 2. ทานยาตามแพทย์สั่ง พร้อมแป้งแบเรียม โดยให้พยาบาลจัดให้
 3. พยาบาลจะให้คำแนะนำการปฏิบัติตัวแก่ท่าน

การเตรียมตัวขณะใส่แร่

ขั้นตอนที่ 1 เจ้าหน้าที่ต้อนรับ แนะนำสถานที่ ผู้ป่วยเปลี่ยนเสื้อผ้าที่จัดเตรียมไว้ให้     
ขั้นตอนที่ 2 พยาบาลประเมินอาการผู้ป่วย โรคประจำตัว ประวัติการแพ้ พร้อมแนะนำการปฏิบัติตัว

  

ขั้นตอนที่ 3 ผู้ป่วยเข้าห้องใส่เครื่องมือ โดยนอนในท่าตรวจภายใน แพทย์ทำการใส่เครื่องมือ ผู้ป่วยอาจรู้สึกเจ็บ ซึ่งสามารถบรรเทาอาการเจ็บด้วยการหายใจเข้าทางจมูกลึกๆ แล้วค่อยๆ ผ่อนลมหายใจออกทางปากอย่างช้าๆ ไม่ควรยกขา เกร็งก้น หรือขยับก้นหนีเพราะจะทำให้แพทย์จัดเครื่องมือลำบาก และเกิดอาการเจ็บมากขึ้น

ขั้นตอนที่ 4 เจ้าหน้าที่เคลื่อนย้ายผู้ป่วยเข้าห้องเอกซ์เรย์ เพื่อตรวจสอบตำแหน่งเครื่องมือที่ใส่

ขั้นตอนที่ 5 เจ้าหน้าที่เคลื่อนย้าย ผู้ป่วยเข้าสู่ห้องพัก เพื่อรอนักฟิสิกส์ทางการแพทย์คำนวณระยะเวลาในการใส่แร่ ผู้ช่วยพยาบาลประเมินอาการและจัดผ้ารองส้นเท้าให้ผู้ป่วยเพื่อลดอาการปวดเมื่อย

ขั้นตอนที่ 6 เจ้าหน้าที่เคลื่อนย้าย ผู้ป่วยเข้าห้องใส่แร่ ผู้ป่วยนอนนิ่ง ๆ ภายในห้องใส่แร่จนกว่าจะครบเวลาการรักษา โดยมีพยาบาลเฝ้าสังเกตอาการทางโทรทัศน์วงจรปิด

ขั้นตอนที่ 7 เมื่อครบการรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์จะนำแร่ออก และเจ้าหน้าที่เคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกจากห้องใส่แร่ เพื่อนำเครื่องมือที่แพทย์ใส่ออก พยาบาลประเมินอาการภายหลังนำเครื่องมือออก หลังจากนั้นผู้ป่วยเปลี่ยนเสื้อผ้าและกลับบ้านได้พร้อมใบนัด

หมายเหตุ ขั้นตอนที่ 4-6 ผู้ป่วยจะต้องนอนนิ่ง ๆ เพื่อป้องกันเครื่องมือเคลื่อนจากตำแหน่งที่เอกซเรย์ ถ้าผู้ป่วยมีปัญหา สามารถแจ้งแก่พยาบาลหรือเจ้าหน้าที่ เพื่อให้ความช่วยเหลือ

แนวทางการปฏิบัติตัวของผุ้ป่วยหลังใส่แร่

 1. รับประทานอาหารที่สุก สะอาด มีคุณค่าครบทั้ง 5 หมู่ ควรงดอาหารรสเผ็ด หรืออาหารที่ทำให้ท้องเสีย
 2. ดื่มน้ำสะอาดอย่างน้อยวันละ 8 แก้ว (2 ลิตร)
 3. รักษาความสะอาดของร่างกาย ทำความสะอาดบริเวณอวัยวะสืบพันธ์ด้วยสบู่อ่อนๆ และน้ำสะอาด ใช้ผ้านุ่มๆ ซับให้แห้ง งดอาบน้ำในอ่างหรือลงแช่ในแม่น้ำลำคลอง เพื่อป้องกันการติดเชื้อ ถ้ามีเลือดหรือน้ำออกทางช่องคลอด ควรทำความสะอาดและ เปลี่ยนผ้าอนามัยทุก 3-4 ชั่วโมง
 4. งดมีเพศสัมพันธ์ระหว่างการรักษา เพื่อป้องกันการอักเสบ
 5. มารับการใส่แร่ครบตามแผนการรักษา

แนวทางการปฏิบัติตัวของผู้ป่วยภายหลังรักษาครบ

 1. ปฏิบัติตัวเช่นเดียวกับหลังใส่แร่
 2. สามารถมีเพศสัมพันธ์ได้หลังการรักษาครบ 3 เดือน ขณะมีเพศสัมพันธ์ควรใส่ถุงยางอนามัยและใช้ KY-jelly (เควาย เจลลี่)ในการหล่อลื่น
 3. ในผู้ป่วยที่ไม่มีเพศสัมพันธ์ควรใช้นิ้วมือที่ตัดเล็บสั้นและล้างให้สะอาดสอดช่องคลอดขณะอาบน้ำวันละ 1 ครั้ง เพื่อป้องกันช่องคลอดตีบตัน
 4. มาตรวจตามนัด