สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

การจำลองโดยใช้ภาพจากเครื่องเพ็ทซีที (PET/CT simulator)

       การจำลองการฉายรังสีด้วยภาพเพ็ทซีทีทำให้สามารถตรวจหาความผิดปกติของอวัยวะภายในได้ในระดับโมเลกุล โดยช่วยเพิ่มความแม่นยำในการประเมินระยะของโรค และช่วยให้การกำหนดขอบเขตของก้อนมะเร็ง และตำแหน่งของก้อนมะเร็งมีความแม่นยำยิ่งขึ้น