สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

เครื่องฉายรังสีปรับความเข้มรุ่น 23EX

       เครื่องเร่งอนุภาค Clinac 23EX เป็นเครื่องเร่งอนุภาคที่ให้ทั้งลำรังสีเอกซเรย์พลังงานสูงที่ 6 และ 15 ล้านโวลท์ และลำอิเล็กตรอนที่พลังงาน 4, 6, 9, 12, 16 และ 20 ล้านอิเล็กตรอนโวลท์ สามารถฉายรังสีได้ทั้งแบบ 3 มิติ, ปรับความเข้ม และแบบ 4 มิติ ซึ่งเป็นเทคนิคการฉายรังสีที่ทันสมัยและมีความถูกต้องของบริเวณที่ฉายรังสีสูง เนื่องจากมีการจับสัญญาณรอบการหายใจของผู้ป่วยเพื่อให้รังสีออกมาเฉพาะช่วงการหายใจหนึ่งๆ ตามที่ได้นำภาพของช่วงการหายใจนั้นๆ มาทำการวางแผนการรักษา โดยคอลลิเมเตอร์แบบซี่ของเครื่อง 23EX มีจำนวนทั้งหมด 120 ซี่ ซึ่งบริเวณตรงกลางขนาด 10 เซนติเมตรมีความหนาของซี่คอลลิเมเตอร์ 0.5 เซนติเมตร และบริเวณรอบนอกนั้นขนาดของซี่คอลลิเมเตอร์มีขนาดเท่ากับ 1 เซนติเมตร จึงสามารถที่จะจำกัดขอบเขตของลำรังสีให้เป็นเหมือนรูปร่างของก้อนมะเร็งได้มากขึ้น

       นอกจากนั้นยังมีระบบรับภาพแบบดิจิตอลที่ติดกับเครื่องเพื่อทำการถ่ายภาพเอกซเรย์ดูตำแหน่งและขอบเขตของการฉายรังสี โดยเปรียบเทียบกับภาพเอกซเรย์ที่ได้จากกระบวนการการวางแผนการรักษาก่อนทำการฉายรังสีให้แก่ผู้ป่วยแทนระบบเดิมที่ใช้ฟิล์มเป็นตัวรับภาพ อีกทั้งยังต้องผ่านกระบวนการล้างฟิล์มที่ยุ่งยากอีกด้วย

ในปี 2554 สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ได้ทำการเพิ่มประสิทธิภาพเครื่อง (upgrade) ฉายรังสีเครื่องนี้เป็นเครื่องฉายรังสี 1000 องศา เครื่องที่สองในโรงพยาบาล อีกทั้งติดตั้งระบบภาพนำวิถี (image guided radiation therapy) เพื่อช่วยเพิ่มความแม่นยำในการฉายรังสีให้กับก้อนมะเร็ง ทำให้โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เป็นโรงพยาบาลที่มีเครื่องฉายรังสีปรับความเข้มแบบ 1000 องศา มากที่สุดในประเทศไทย