สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

เครื่องฉายรังสีรุ่น TrueBeam 1

เครื่องฉายรังสีศัลยกรรมความเข้มสูง (TrueBeam 1 Linear Accerelator)

       เป็นเครื่องฉายรังสี True Beam ที่มีคุณสมบัติสูงเหมือนเครื่อง True Beam ทั่วไป แต่มีคุณสมบัติพิเศษเพิ่มเติมสำหรับการรักษาผู้ป่วยด้วยเทคนิครังสีศัลยกรรม (Radiosurgery) เครื่องนี้มีชุดโคนสำหรับจำกัดลำรังสีให้มีขนาดเล็ก โดยมีเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กสุดเพียง 4 ม.ม. เท่านั้น

       จึงเหมาะสำหรับการรักษาในกรณีที่มีก้อนเนื้อร้ายขนาดเล็กเป็นพิเศษ โดยที่สามารถจำกัดปริมาณรังสีที่อวัยวะปกติรอบข้างให้อยู่ในระดับต่ำกว่าปกติได้ เครื่องฉายรังสีเครื่องนี้มีพลังงานรังสีเอ็กซ์แบบความเข้มสูง (High intensity mode) เช่นกัน จึงเหมาะสมสำหรับการรักษากรณีที่ต้องการให้ปริมาณรังสีสูงเป็นพิเศษ

       และข้อเด่นเหนือเครื่องฉายรังสีเครื่องอื่นๆ คือ เป็นเครื่องฉายรังสีเครื่องแรกในประเทศไทยที่ใช้ระบบแสงอินฟาเรดภาพสามมิติตรวจสอบตำแหน่งผู้ป่วยตลอดเวลา (Vision RT) ร่วมกับระบบภาพนำวิถีแบบโคน (Cone-beam computed tomography) ในการจัดท่าผู้ป่วยให้ตรงตำแหน่งและระบบแสงอินฟาเรตนี้ยังสามารถใช้ตรวจจับการเคลื่อนไหวของผู้ป่วยระหว่างการฉายรังสีด้วย ทำให้ตำแหน่งการฉายรังสีมีความถูกต้องและแม่นยำสูงมาก จึงเป็นเครื่องฉายรังสีที่มีความเพรียบพร้อมสำหรับการรักษาแบบรังสีศัลยกรรมที่มีก้อนเนื้อร้ายขนาดเล็ก ระดับปริมาณรังสีที่ให้สูงมากและต้องการความถูกต้อง แม่นยำของตำแหน่งการรักษาเป็นพิเศษ