สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

เครื่องฉายรังสีรุ่น TrueBEAM 2

เครื่องฉายรังสีความเข้มสูง (TrueBeam 2 Linear Accerelator)

เป็นเครื่องฉายรังสีที่อาศัยซอฟแวร์ในการประมวลผลแบบ fully digital สามารถใช้เทคนิคการรักษาตั้งแต่แบบธรรมดาไปจนถึงเทคนิคซับซ้อน ได้แก่

  • เทคนิคการรักษาแบบสี่มิติที่ฉายรังสีตามจังหวะการหายใจของผู้ป่วย (4D-Radiotherapy)
  • เทคนิคการรักษาแบบปรับความเข้มจากการเคลื่อนของวัสดุกำบังรังสีรูปซี่ (Intensity modulated radiotherapy) 
  • เทคนิคการรักษาแบบปรับความเข้มพร้อมหัวเครื่องหมุนรอบตัวผู้ป่วย (Volumetric modulated radiotherapy)
  • และเทคนิครังสีศัลกรรม (Radiosurgery)

การสามารถผลิตรังสีเอ็กซ์พลังงาน 6 และ 10 MV สำหรับรักษามะเร็งที่อยู่ลึก และผลิตอนุภาคอิเล็กตรอนพลังงาน 6, 9, 12, 15, 18 และ 22 MeV สำหรับรักษามะเร็งที่อยู่ตื้นๆ นอกจากนี้เครื่องรุ่นนี้มีข้อเด่นพิเศษเหนือเครื่องรุ่นอื่นคือ มีพลังงานแบบความเข้มสูง (High intensity mode) ทั้ง 6 และ 10 MV ทำให้สามารถลดเวลาการฉายรังสีลงได้สูงสุดถึง 4 เท่า จึงเหมาะอย่างยิ่งกับการรักษาที่ให้ปริมาณรังสีสูง การรักษาในเด็ก ผู้สูงอายุ หรือผู้ป่วยที่ไม่สามารถอยู่นิ่งเป็นเวลานานได้