สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

การวางแผนการรักษาด้วยเทคนิคปรับความเข้ม(IMRT)

       การวางแผนการรักษาด้วยเทคนิคปรับความเข้ม หรือที่เรียกสั้นๆกันว่า IMRT ซึ่งย่อมาจากคำว่า Intensity Modulated Radiation Therapy เป็นเทคนิคที่มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น โดยแตกต่างจากแบบ 3 มิติ อย่างสิ้นเชิง

คือ ความเข้มของปริมาณรังสีในทิศทางเดียวกันมีความไม่สม่ำเสมอ เนื่องจากมีการเคลื่อนที่ของซี่กำบังลำรังสีตลอดเวลาระหว่างที่ทำการฉายรังสี โดยในแต่ละทิศทางของลำรังสีก็จะมีรูปแบบการเคลื่อนของซี่กำบังลำรังสีที่แตกตต่างและเป็นอิสระต่อกัน เพื่อให้ปริมาณรังสีครอบคลุมอยู่เฉพาะตัวก้อนมะเร็งเท่านั้น ในขณะที่อวัยวะปกติที่อยู่ข้างเคียงได้รับปริมาณรังสีที่น้อยลงกว่าแบบ 3 มิติมาก ซึ่งเหมาะกับการรักษาก้อนมะเร็งที่วางตัวอยู่ชิดกับอวัยวะที่สำคัญเช่น ไขสันหลัง ก้านสมอง เป็นต้น

แบบ IMRT

แบบ 3 มิติ