สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

การฉายรังสีแบบปรับความเข้มหมุนรอบตัวผู้ป่วย (VMAT)

       การฉายรังสีแบบปรับความเข้มหมุนรอบตัวผู้ป่วยหรือ VMAT ย่อมาจากคำว่า Volumetric Modulated Radiation Therapy เป็นเทคนิคที่พัฒนาขึ้นมาจากเทคนิค IMRT

เนื่องจากเทคนิค IMRT มีข้อจำกัดเรื่องของระยะเวลาในการฉายรังสีค่อนข้างใช้เวลานานกว่าเทคนิค 3D คือประมาณ 15-20 นาที จาก 5-10 นาที ซึ่งทำให้ผู้ป่วยไม่สะดวกหากต้องนอนนิ่งนานๆ ระหว่างทำการฉายรังสี

เทคนิคนี้นอกจากซี่กำบังลำรังสีจะมีการปรับความเข้มระหว่างฉายรังสีตลอดเวลาแล้ว ยังมีการปรับอัตราปริมาณรังสีที่ออกมาต่อหน่วยเวลาและความเร็วของหัวเครื่องฉายรังสีอีกทางหนึ่ง เพื่อช่วยลดระยะเวลาในการฉายรังสีลงในขณะที่ปริมาณรังสียังครอบคลุมอยู่ที่เฉพาะก้อนมะเร็งเหมือนเดิม