สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

เครื่องใส่แร่กัมมันตภาพรังสี Ir-192

เครื่องใส่แร่กัมมันตภาพรังสี

การรักษาด้วยแร่กัมมันตภาพรังสี ทำให้บริเวณที่อยู่ใกล้ต้นกำเนิดรังสีได้รับรังสีปริมาณสูงและบริเวณที่อยู่ถัดมาได้รับปริมาณรังสีน้อย เนื้อเยื่อปกติจึงมีอันตรายจากรังสีน้อยลงสารกัมมันตรังสีที่ใช้ในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ได้แก่ อิริเดียม-192 ซึ่งการใส่แร่จะทำในห้องผ่าตัด ตึกว่องวานิช ชั้น 3 และจะวางแผนการรักษาและควบคุมด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ของ Silicon Graphics อันทันสมัย

ความรู้เกี่ยวกับรังสีรักษาระยะใกล้

 

 

ภาพเครื่องใส่แร่อิริเดียม 192 ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

 

ตึกว่องวานิช ชั้น 3 ประกอบด้วยห้องผ่าตัด ห้องใส่แร่ ห้องเอกซเรย์ห้องคอมพิวเตอร์เพื่อวางแผนการรักษาด้วยการใส่แร่ ห้องพักแพทย์ประจำบ้าน

 

 
 
 
 
ภาพเครื่องใส่แร่อิริเดียม 192 ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์