สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

เครื่องฉายรังสีรุ่น Halcyon 1 และ Halcyon 2

เครื่อง Halcyon เป็นเครื่องรุ่นใหม่ที่มีคุณสมบัติเด่นหลายประการ ได้แก่
  1. มีการตรวจสอบตำแหน่งด้วยภาพเอกเรย์คอมพิวเตอร์ทุกครั้งก่อนฉายรังสี
  2. ภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ที่ได้มีประสิทธิภาพสูง ทำให้สามารถมองเห็นก้อนมะเร็งและอวัยวะข้างเคียงได้ชัดเจน
  3. มีชุดบังคับลำรังสีสองชั้น ทำให้ปรับรูปร่างตามก้อนมะเร็งได้ดี อีกทั้งลดการรั่วของรังสีระหว่างซี่ของอุปกรณ์กำบังรังสีได้
  4. สามารถฉายรังสีด้วยเทคนิคที่ซับซ้อนได้อย่างรวดเร็ว
  5. ลักษณะเครื่องฉายคล้ายเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ช่วยลดความกลัวและความกังวลระหว่างฉายรังสีของผู้ป่วยลงได้