สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

เครื่องฉายรังสีรุ่น Ethos

       เป็นเครื่องฉายรังสีรุ่นใหม่ที่มีคุณสมบัติเด่น คือ มีการนำเทคโนโลยี artificial intelligent มาใช้สำหรับการปรับเปลี่ยนการรักษาในแต่ละครั้ง ตามลักษณะหรือตำแหน่งของทั้งก้อนมะเร็งและอวัยวะข้างเคียงที่เปลี่ยนไป ให้มีความแม่นยำ ตรวจตำแหน่งมากที่สุด ซึ่ง AI สามารถช่วยให้การกำหนดตำแหน่ง และการคำนวณปริมาณรังสีทำได้ไวมากยิ่งขึ้น จากเดิมการปรับเปลี่ยนแผนการรักษาใช้เวลาประมาณ 3-7 วัน แต่ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยของเครื่อง ethos ทำให้การปรับเปลี่ยนแผนการรักษาใช้เวลาเพียง 15-20 นาที เท่านั้น