สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

เครื่องฉายรังสีรุ่น True beam 3

เป็นเครื่องฉายรังสีรุ่นใหม่ที่สามารถให้การรักษาได้อย่างแม่นยำ รวดเร็ว สามารถใช้เทคนิคการรักษาตั้งแต่แบบธรรมดาไปจนถึงเทคนิคซับซ้อน ได้แก่

  • เทคนิคการรักษาแบบสี่มิติที่ฉายรังสีตามจังหวะการหายใจของผู้ป่วย (4D-radiotherapy)
  • เทคนิคการรักษาแบบปรับความเข้มจากการเคลื่อนของวัสดุกำบังรังสีรูปซี่ (intensity modulated radiotherapy)
  • เทคนิคการรักษาแบบปรับความเข้มพร้อมหัวเครื่องหมุนรอบตัวผู้ป่วย (volumetric modulated radiotherapy)
  • และเทคนิครังสีศัลยกรรม (radiosurgery)

การสามารถผลิตรังสีเอ็กซ์ สำหรับรักษามะเร็งที่อยู่ลึก และผลิตอนุภาคอิเล็กตรอน สำหรับรักษามะเร็งที่อยู่ตื้น มีระบบตรวจสอบความถูกต้องด้วยเครื่องถ่ายภาพแบบดิจิตอล (electronic portal imaging device) และระบบภาพนำวิถีแบบ KV cone beam CT