สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

การฉายรังสีร่วมพิกัด

       การฉายรังสีร่วมพิกัดเป็นวิธีการฉายรังสีชนิดหนึ่ง ซึ่งจะรวมลำรังสีไปยังก้อนเนื้องอกหรือมะเร็งเป้าหมาย โดยอาศัยการใช้ภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์และ/หรือร่วมกับภาพสะท้อนคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อกำหนดตำแหน่งเป้าหมาย การฉายรังสีวิธีนี้จะให้รังสีปริมาณสูงต่อครั้ง จำนวน 1-5 ครั้ง ดังนั้นการฉายรังสีจึงต้องมีความแม่นยำอย่างยิ่ง