สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

การฉายรังสีด้วยอนุภาคโปรตอน

       ศูนย์โปรตอนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นศูนย์การฉายอนุภาคโปรตอนแห่งแรกในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564

เครื่องฉายรังสีอนุภาคโปรตอนของศูนย์โปรตอนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เป็นเครื่อง Varian Probeam ซึ่งสามารถหมุนได้ 360 องศา ทำให้สามารถฉายรังสีได้จากทุกมุมโดยไม่ต้องปรับตำแหน่งของผู้ป่วย สามารถตรวจสอบตำแหน่งของก้อนมะเร็งและอวัยวะข้างเคียงด้วยเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CBCT) และภาพเอกซเรย์ kV radiographic paired imaging ได้ ทำให้สามารถให้รังสีไปยังก้อนมะเร็งได้อย่างแม่นยำ