เปลี่ยนมะเร็งเป็นพลัง

างจำหน่ายที่ สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ฝ่ายรังสีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ตึกว่องวานิช ชั้น 1 โทรศัพท์ 0-2256-4334 Email: chulacancer@yahoo.com

และที่ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ ทุกสาขา สั่งจำนวนมากบริการจัดส่งไปรษณีย์

บุคคลหรือองค์กรใด สนใจพิมพ์หนังสือเพื่อแจกจ่ายเป็นธรรมทานและสาธารณกุศล

หรือร่วมบริจาคเพื่อสมทบทุนพิมพ์หนังสือครั้งต่อไป โปรดติดต่อ

สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ฝ่ายรังสีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

1873 ถนนพระราม4 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 0-256-4334

Email: chulacancer@yahoo.com

ชื่อบัญชีออมทรัพย์

"โครงการพัฒนาการให้ความรู้เรื่องมะเร็ง สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ฝ่ายรังสีวิทยา"

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย เลขที่บัญชี 045-549-253-5

หรือสนใจบริจาคเพื่อสมทบทุน

"โครงการพัฒนาบริการ สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา"

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย เลขที่บัญชี 045-297-114-0