รศ.พญ.กิตต์วดี ศักดิ์ศรชัย นำเสนอผลงานทางวิชาการ ในการประชุม FARO & KOSRO 2023

ผศ.พญ.กิตต์วดี ศักดิ์ศรชัย นำเสนอผลงานทางวิชาการเรื่อง Acute skin toxicity and cosmesis outcome in non-metastatic breast cancer patients treated with ultrahypofractionated radiotherapy:  a randomized controlled phase II clinical trial comparing proton versus photon radiotherapy ในการประชุม FARO & KOSRO 2023 ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ 11-13 ตุลาคม 2566